ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Μαθήματα

 

 

 

    

   Στην ανασκαφή

 

Συνοπτικός Κατάλογος Μαθημάτων
________________________________________________________________

κ.μ.
Μάθημα
Υπεύθυνος
Διδάσκοντες
π.μ.
Υ01**
Θεωρία και Ιστορία της Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων και Έργων Τέχνης
Γ. Καραδέδος
Γ. Καραδέδος
Διαλέξεις:   Π. Γεωργάκη
                    Δ. Ζυγομαλάς
                    Α. Καπανδρίτη
2,5
Υ02**
Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης
Π. Μαρτινίδης,
 
Π. Μαρτινίδης, Π. Γεωργάκη, Α. Τάντσης
2,0
Υ03**
Υλικά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία και Τεχνολογία Συντήρησης και Αποκατάστασης
Μ. Στεφανίδου
Ν. Ανδρίτσος, Α. Μουτσάτσου, Ι. Παπαγιάννη,
Μ. Στεφανίδου,
Διαλέξεις: Φ. Αθανασίου,
Π. Θεολογίδου
Υποστήριξη σε εργαστηριακά θέματα:Σ. Κονοπίση,
Β. Πάχτα, Φ.Κεσικίδου,
Ε.Τσαρδάκα
 
2,5
Υ04
Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων και Έργων Τέχνης
Α. Τάντσης
Α. Τάντσης
2,0
Υ05*
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Εξέλιξης Οικισμών και Πόλεων
Α.Τάντσης
Α. Τάντσης , Μ. Αρακαδάκη
 
2,0
Υ06α
Οικοδομική Τεχνολογία
των Ιστορικών Κατασκευών
Κ. Παλυβού
Κ. Παλυβού, Κ. Αθανασίου, Α. Τάντσης
 
2,0
Υ06β
Ζητήματα Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων σε Παλαιά και Ιστορικά Κτίρια. Παθολογία και Επεμβάσεις Αποκατάστασης
Δ. Αραβαντινός
Δ. Αραβαντινός
2,0
Υ07
Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων, Ιστορικών Συνόλων και Έργων Τέχνης
Ο. Γεωργούλα
Ο. Γεωργούλα,  Δ. Καϊμάρης, Γ. Καραδέδος, Κ.Κατσάμπαλος, Ε. Λιβιεράτος, Χ. Μπούτουρα, Π. Σαββαΐδης, Κ. Τοκμακίδης, Β. Τσιούκας
2,0
Υ08
Ανάλυση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων.
Μ. Νομικός
Μ. Δούση, Μ. Νομικός,
Κ. Στυλιανίδης
2,0
Υ09
Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία Φέροντος Οργανισμού. Μέθοδοι και Τεχνικές Επισκευής και Ενίσχυσης
Χ. Ιγνατάκης
Α. Αβδελάς, Χ. Ιγνατάκης,
Γ. Μάνος, Κ. Στυλιανίδης
2,5
Υ10
Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις. Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης
Σ. Τσότσος
Σ. Τσότσος
2,5
 
Σύνολο
 
 
24,0
* *Συνδιδασκαλία με Μαθήματα Β΄ Κατεύθυνσης
 

 
 

κ.μ.
Μάθημα
Υπεύθυνος
Διδάσκοντες
π.μ.
Υποχρεωτικά Εργαστήρια
 
ΕΡΓ1
ΕΡΓ2
 
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας: Αποκατάσταση, Αναστήλωση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
 
Α. Αλεξοπούλου
Μ. Νομικός
 
Α. Αβδελάς, Α. Αλεξοπούλου,
 Ο. Γεωργούλα, Ι. Δουδούμης
Μ. Δούση, Χ. Ιγνατάκης, Α. Λεφάκη,  Μ. Νομικός,
Α. Σέξτος, Φ.Πατώνης
Κ. Τοκμακίδης
Διαλέξεις: Μ. Αρακαδάκη,
Ν. Ασπρούδης, Μ. Δούση,
Π. Θεοχαρίδης, Π.Τουλιάτος, Α. Τανούλας, Ε. Τσακανίκα
18,0

 
 


 
 

κ.μ.
Μάθημα
Υπεύθυνος
Διδάσκοντες
π.μ.
 
Μαθήματα Επιλογής
Ε01
Ξύλο και Ξύλινες Κατασκευές. Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης
Δ. Μπίκας
Α. Αβδελάς, Κ.Κοντολέων, Δ. Μπίκας
2,0
Ε02
Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης Λίθου
Μ.Στεφανίδου
Μ.Στεφανίδου , Ν. Ανδρίτσος, Π. Θεουλάκης, Κ. Μιχαηλίδης,
Ι. Παπαγιάννη,
Σ. Χατζησπύρου
Υποστήριξη σε Εργαστηριακά Θέματα: Β. Πάχτα
2,0
Ε03*
Μουσειακές Χρήσεις σε Ιστορικά Κτίρια και Τόπους
Γ. Καραδέδος
Γ. Καραδέδος
Διαλέξεις: Π. Γεωργάκη, Δ.Ζυγομαλάς
2,0
Ε04**
Τεχνικές Ανασκαφής
Γ. Καραδέδος
Γ.Καραδέδος
Διαλέξεις: Π. Γεωργάκη,
Α.Καπανδρίτη
2,0
Ε05
Αξιοποίηση και Προβολή Μνημείων Πολιτισμού.
Πολυμέσα
Κ.Παλυβού
Γ. Παπανικολάου
 
Κ. Παλυβού,
Γ. Παπανικολάου , Π. Γεωργάκη
2,0
Ε06
Τεχνολογία Κεραμικών Οικοδομικών Υλικών
Μ. Στεφανίδου
 
Μ. Στεφανίδου, Ι. Παπαγιάννη, Β.Πάχτα
 
2,0
Ε07
Επιστήμη και Τεχνολογία Κονιαμάτων με βάση την Άσβεστο
Μ. Στεφανίδου
 
Μ. Στεφανίδου, Ι. Παπαγιάννη, Σ. Κονοπίση
Υποστήριξη σε Εργαστηριακά Θέματα: Σ. Κονοπίση, Β. Πάχτα, Μ. Στεφανίδου
2,0
Ε08
Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες Συντήρησης.
Μ. Στεφανίδου
 
Μ. Στεφανίδου,Ι. Παπαγιάννη,
Διαλέξεις: Β. Πάχτα Μ. Στεφανίδου
Υποστήριξη σε
Εργαστηριακά Θέματα:
Σ. Κονοπίση
 
2,0
Ε09
Προβλήματα Ένταξης Υδραυλικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε Μνημεία και Ιστορικά Κτίρια. Φωτισμός Μνημείων
Κ. Παπακώστας
Κ. Παπακώστας
2,0
Ε10
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών
Δ. Μπίκας
Κ. Κοντολέων, Χ. Γιαρμά
2,0
Ε11
Πυροπροστασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
Κ. Kοντολέων
Κ. Κοντολέων, Αικ.Τσικαλουδάκη,
2,0
Ε12
Προσδιορισμός και Διαχρονική Παρακολούθηση Παραμορφώσεων Ιστορικών Κατασκευών και του Περιβάλλοντα Χώρου τους
Π. Σαββαΐδης
Ι. Δούκας, Δ. Ρωσσικό­πουλος, Π. Σαββαΐδης
 
2,0
 
 
 
Ε13
Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση στη Μελέτη Μνημείων και Ιστορικών Κέντρων
Μ. Λαζαρίδου
Χ. Γεωργιάδης,
Μ. Λαζαρίδου
2,0
 
 
 
Ε14
Φωτογραμμετρία, Τεχνολογία 3Dσάρωσης και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου στην Τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου
Ο. Γεωργούλα
Χ. Γεωργιάδης,
Ο. Γεωργούλα,
Α. Κουσουλάκου,
Β. Τσιούκας
2,0
 
 
Ε15
Τοπογραφική Αποτύπωση
Αρχιτεκτονικών Μνημείων
Κ. Τοκμακίδης
Κ. Τοκμακίδης
2,0
 
 
Ε16
Το Χρώμα στα Μνημεία Πολιτισμού και τη Σύγχρονη Τέχνη
Δ. Φράγκος
Δ. Φράγκος
2,0
 
 
Ε17
Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ιστορικών Αστικών Περιοχών
Β. Χαστάογλου-Μαρτινίδη
Β. Χαστάογλου -Μαρτινίδη
2,0
 
 
Ε18
Ιστορικές Τεχνικές Φυσικού
Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Μνημείων
Α. Αλεξοπούλου
Α. Κλωνιζάκης
2,0
 
 
Ε19
Γεωτεχνικά και Γεωαρχαιολογικά Θέματα
Η. Μπακάσης
 
Η. Μπακάσης
 
2,0
 
 
Ε20
Μέθοδοι Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Ιστορικών Κατασκευών
Ι. Δουδούμης
Ι. Δουδούμης
2,0
 
 
Ε21
Μηχανική της Τοιχοποιίας
Γ. Μάνος
Χ. Ιγνατάκης, Γ. Μάνος,
Κ. Στυλιανίδης
2,0
 
 
Ε22
Τεχνολογία Επεμβάσεων στο Φέροντα Οργανισμό Ιστορικών Κατασκευών και Διαστασιολόγησή τους
Μ. Καραβεζύρο­γλου
Α. Αβδελάς, Μ. Καραβεζύρογλου
2,0
 
 
Ε23
Βιομηχανική Κληρονομιά
Μ. Νομικός
Μ. Δούση, Μ. Νομικός
2,0
 
 
Ε24
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολεοδομική Επέμβαση και Προστασία
της Φυσικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Π. Σταθακό­πουλος,
Ε. Δημητριάδης
Ε. Δημητριάδης,
Π. Σταθακόπουλος
2,0
 
 
Ε25
Η αρχιτεκτονική της ένταξης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής
Α. Κωτσιόπουλος
Α. Κωτσιόπουλος
2,0
 
 
** Συνδιδασκαλία με μαθήματα Β΄ Κατεύθυνσης
Σύνολο προσφερομένων Μαθημάτων εκ των οποίων επιλέγονται μαθήματα 18 πμ