ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ά ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συνεργάτες Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Διδακτικό προσωπικό - Συνεργάτες

 

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Αθανασίου Φανή

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ, ΥΠΠΟΤ

Γεωργάκη Πολυξένη

Αρχαιολόγος, MSc, Α.Π.Θ.

Δεληγιάννη Όλγα 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ

Δούση Μαρία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ζόμπου-Ασημή Άννα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 9η ΕΒΑ, ΥΠΠΟΤ

Ζυγομαλάς Δημήτριος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc York, 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ

Θεουλάκης Παναγιώτης

Μεταλλειολόγος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΤΕΙ

Θεοχαρίδης Πλούταρχος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 10η ναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Αγρονόμων  ΕΒΑ, ΥΠΠΟΤ

Καμπούρη Ευαγγελία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, τ. Προϊσταμένη 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ

Καπανδρίτη Νατάσα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc, Α.Π.Θ. 10η ΕΒΑ, ΥΠΠΟΤ

Καπιζιώνης Διονύσιος 

τ. Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ΙΣΤ' ΕΠΚΑ, ΥΠΠΟΤ

Καρύδας Ανδρέας-Γερμανός

Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Κονοπίση Σταυρούλα

Χημικός MSc, Α.Π.Θ.

Ντέλλας Γεώργιος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου, ΥΠΠΟΤ

Πάχτα Βασιλική

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τανούλας Αναστάσιος-Μάριος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, ΥΠΠΟΤ

Τρακοσοπούλου Ελένη

Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, ΥΠΠΟΤ

Τρακοσοπούλου Κορνηλία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ

Τριανταφυλλίδου Μαρία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc Α.Π.Θ..

Τσακανίκα Ελευθερία

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ

Χατζηγώγας Αθανάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Χατζητρύφων Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός, 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ

Φιλιπποπούλου Ελένη-Έρση

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, τ. Διευθύντρια Διεύθυνσης Μελετών Μουσείου ΥΠΠΟΤ, Επιστ. Συνεργάτης Τμ. Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών