ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Μαθήματα Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Πρόγραμμα σπουδών - Μαθήματα

 

         
          Συνοπτικός Κατάλογος Μαθημάτων
 

 

       

κ.μ.
Μάθημα
Υπεύθυνος
Διδάσκοντες
π.μ.
Ενότητα Α1   Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Α1.1**
Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης.
Γ. Καραδέδος
Γ. Καραδέδος
Διαλέξεις:   Π. Γεωργάκη
                    Δ. Ζυγομαλάς
                    Α. Καπανδρίτη
2,5
Α1.2
Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο .
Α. Αλεξοπούλου
Π.Γεωργάκη
Π. Γεωργάκη
2,0
Α1.3**
Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης
Π.Μαρτινίδης
 
Π. Μαρτινίδης, Π. Γεωργάκη, Α. Τάντσης
2,0
Α1.4**
Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών Μουσεία και Εκθέσεις
Γ. Καραδέδος
Γ. Καραδέδος
Διαλέξεις: Π. Γεωργάκη, Δ.Ζυγομαλάς  
2,0
Α1.5*
Τεχνικές Ανασκαφής
Γ. Καραδέδος
Γ. Καραδέδος
2,0
Ενότητα Α2    Υλικά Ιστορικά, Σύγχρονα και Τεχνολογίες τους: Φύση,
 Δομή, Ιδιότητες, Εφαρμογές, Παθολογία (Διάβρωση, Γήρανση)
Α2.2**
Κονιάματα με Βάση την Άσβεστο
Μ. Στεφανίδου
Ν. Ανδρίτσος, Α. Μουτσάτσου, Ι. Παπαγιάννη,
Μ. Στεφανίδου,
Διαλέξεις: Φ. Αθανασίου,
Π. Θεολογίδου
Υποστήριξη σε εργαστηριακά θέματα:Σ. Κονοπίση, Β. Πάχτα, Φ.Κεσικίδου,Ε.Τσαρδάκα
2,0
Α2.6
Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή.
Α. Κόταλη
Α. Κόταλη
 
2,0
Α2.10
Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών
Α.Αλεξοπούλου
 
2,0
Α2.12
Α2.1+
Α2.11
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά.
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ν.Μιχαηλίδης
Ρ. Τζήμου
Δ. Τσιπάς
 
Ν.Μιχαηλίδης
Δ. Παπαδόπουλος
Σ. Σκολιανός, Δ. Τσιπάς
Ρ. Τζήμου
4,0
Α2.13
Α2.3+
Α2.9
Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες.
Επιχρωματισμένα Υμένια
Β. Μέλφος
Β. Μέλφος, Ε. Καμπασακάλη
3,5
Α2.14
Α2.4+
Α2.5
Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα.
Λίθος
Ι. Στράτης
Β.Μέλφος
 
Ι. Στράτης, Β. Μέλφος, Β. Κυλίκογλου,
 
3,0
Α2.15
Α2.7+
Α2.8
Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί.
Α.Αλεξοπούλου
 
Ι.Τζαχίλη, Α.Καρατζάνη,
 Α. Πούρνου, Ε. Στεφανής
3,0
* Μεταφέρεται στο Β’ Εξάμηνο
** Συνδιδασκαλία με μαθήματα Β΄ Κατεύθυνσης

 

κ.μ.
Μάθημα
Υπεύθυνος
Διδάσκοντες
π.μ.
Ενότητα Β3. Διαγνωστικές Μέθοδοι
Β3.1*
Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μη- και
μικρο-καταστρεπτικές).
Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.
Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων. LASERS .
Ν.Μιχαηλίδης
 
Ν. Μιχαηλίδης, Σ. Σκολιανός, Δ. Τσιπάς, Ε. Παυλίδου,
Χ. Σαλπιστής,
Α. Μαυρόπουλος,
Δ. Παπαδόπουλος
5,0
Β3.2
Διαγνωστικές μέθοδοι με
ακτίνες Χ και νετρόνια.
Χρονολόγηση
Γ. Λιτσαρδάκης
Α. Κλούβας,
Β.Κανταρέλου
Γ. Λιτσαρδάκης
Ι. Μανιάτης
Ι. Σταματελάτος
Ν Τσιρλιγκάνης
4,0
Β3.3
Χρωματογραφία: Υγρή,
Αέριος.
Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές.
Γ. Κυριάκου
Ι. Καραπαναγιώτης
Α. Κόταλη,  Γ. Κυριάκου
Ρ. Τζήμου
3,0
Β3.4
Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και
Raman
Γ. Κουρούκλης
Κ. Ανδρικόπουλος
Ε. Καμπασακάλη
Γ. Κουρούκλης
3,0
Β3.5
Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης.
Ι. Στράτης
Α. Ανθεμίδης, Ε. Δάφτσης ,
Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στράτης
Ε. Καμπασακάλη
3,0
Β3.6
Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση
Α.Αλεξοπούλου
 
2,0
Β3.7
Η συμβολή της επιστήμης του χρώματος στη μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων
Α. Αλεξοπούλου
Σ. Σωτηροπολου
Σ. Σωτηροπούλου
2,0
Β3.8
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια)
Ø   Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Βάσεις Δεδομένων
Ø   Χρωματογραφία
Ø   Χρωματομετρία
Ø   Ανακλαστογραφία
Μη καταστρεπτική ταυτοποίηση-πολυφασματικές λήψεις
Α. Αλεξοπούλου
Ρ.Τζήμου
Κ. Βαβλιάκης
Γ. Καραγιάννης
Χ. Σαλπιστής
Σ. Σωτηροπούλου
6,0

 

Ενότητα Β4. Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης
Β4.1
Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης-Ι
ØΕπιστημονικές Αρχές Διαδικασιών Συντήρησης
ØΚαθαρισμός/Πρόσφηση-Συγκόλληση/Στερέωση/Μηχανική Συμπεριφορά/Επικάλυψη και Προστασία/Αισθητική Αποκατάσταση
ØΠεριπτωσιολογικές Μελέτες
 
Μ. Στεφανίδου
 Ρ.Τζήμου
Διαλέξεις, Σεμινάρια
Ειδικών Επιστημόνων
Συντήρησης
 
Β4.2
Μεθοδολογία και μέθοδοι συντήρησης -ΙΙ
Επισκέψεις σε Εργαστήρια Συντήρησης:
Ø Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ø Αρχαιολογικό Μουσείο
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Α. Αλεξοπούλου
Ρ. Τζήμου
Μέλη Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού των αντιστοίχων συνεργαζόμενων Εργαστηρίων
 
Β4.3
Προληπτική συντήρηση
Α. Αλεξοπούλου
Θ. Σαββίδης
Δ. Λαζίδου
2,0