ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Δραστηριότητες

ΠAPAΛΛHΛEΣ EKΠAIΔEYTIKEΣ KAI EPEYNHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

 

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορεί να διενεργούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

§   διαλέξεις και σεμινάρια γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα

§   εκδόσεις βιβλίων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, εκθέσεων κ.ά.

§   εκπαιδευτικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό

§   πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσης σε συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες

 

Σε όσους παρακολουθούν τα παραπάνω σεμινάρια του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.