ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Απόφοιτοι

Από τα πανεπιστημιακά έτη 1998-2000 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα μέχρι και την τρέχουσα περίοδο 2008-2010 έχουν υποβληθεί 840 αιτήσεις για παρακολούθηση του προγράμματος και έχουν εισαχθεί  240 φοιτητές.

 

Από αυτούς έχουν αποφοιτήσει συνολικά οι 195, ενώ οι 45 βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας.