ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Διπλωματικές Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Εκδόσεις - Διπλωματικές


Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών τους, οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού και της ειδικότητάς τους. Η εργασία είναι ατομική.