ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Τρέχοντα Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Σεμινάρια - Τρέχοντα

 

Η Α’ Κατεύθυνση του ΔΠΜΣ για τη διετίες 2012-14 θα διοργανώσει 2 Σεμινάρια ανοιχτά σε συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους σχετικών υπηρεσιών, και φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων φορέων.
Το αντικείμενο του πρώτου σεμιναρίου είναι « Πετρόκτιστες και ξυλόπηκτες κατασκευές» και θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2014.

Το αντικείμενο του δεύτερου σεμιναρίου θα είναι του Τμήματος Τοπογράφων και θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2014.