ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παλαιότερα Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Σεμινάρια - Παλαιότερα

Τα Σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι τα εξής:

 

1. Αναστήλωση – Αποκατάσταση  Μνημείων της Αρχαιότητας

Χρόνος διεξαγωγής: 16 – 17 Μαΐου 2003

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Παράλληλες εκδηλώσεις: έκθεση φωτογραφίας με τα έργα αναστήλωσης της Ακρόπολης

 

2. Επισκευή – Ενίσχυση Ιστορικών Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Χρόνος διεξαγωγής: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2003 

Οργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

3. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συμβατών Υλικών για Επεμβάσεις Υλικών σε Μνημεία και Ιστορικά Κτίρια. Θεωρία και Πρακτική Άσκηση (Εργαστηριακό Σεμινάριο)

Χρόνος διεξαγωγής: 08 - 12 Δεκεμβρίου 2003, Α' Κύκλος / 15 - 19 Δεκεμβρίου 2003, Β' Κύκλος

Οργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

4. Βιομηχανική Κληρονομιά

Χρόνος διεξαγωγής: 27 – 28 Μαΐου 2005

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Παράλληλες εκδηλώσεις: έκθεση φοιτητικών θεμάτων

 

5. Ανάλυση Συμπεριφοράς και Σχεδιασμός Επεμβάσεων Φέροντος Οργανισμού Ιστορικών Κτιρίων

Χρόνος διεξαγωγής: 24 – 25 Φεβρουαρίου 2005

Οργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

6. Διαχείριση και Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων

Χρόνος διεξαγωγής: 1 – 3 Φεβρουαρίου 2008

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων

 

7. Χρήση Μεταλλικών Στοιχείων και Συστημάτων στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Χρόνος διεξαγωγής: 23 – 24 Μαΐου 2008 

Οργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

8. Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού (Εργαστηριακό Σεμινάριο)

Χρόνος διεξαγωγής: 21 – 22 Νοεμβρίου 2009

Οργάνωση: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

 

9. Αποκατάσταση Οθωμανικών Μνημείων

Χρόνος διεξαγωγής: 26 – 28 Φεβρουαρίου 2010

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Παράλληλες εκδηλώσεις: έκθεση φοιτητικών θεμάτων

 

10. Αποκατάσταση Μνημείων από την πολυπολιτισμική κληρονομιά

της Κωνσταντινούπολης– Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2010

Χρόνος διεξαγωγής: 25 - 27 Φεβρουαρίου 2011

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων