ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Δραστηριότητες

 

ΠAPAΛΛHΛEΣ EKΠAIΔEYTIKEΣ KAI EPEYNHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
 
Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορεί να διενεργούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
 
  •  διαλέξεις και σεμινάρια γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα
  •  εκδόσεις βιβλίων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, εκθέσεων κ.ά.
  •  εκπαιδευτικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό
  •   πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσης σε συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες
 
Σε όσους παρακολουθούν τα παραπάνω σεμινάρια του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.