ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εκδηλώσεις τρίτων Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις τρίτων