ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πρακτική άσκηση Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Δραστηριότητες - Πρακτική άσκηση