ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Δραστηριότητες


ΠAPAΛΛHΛEΣ EKΠAIΔEYTIKEΣ KAI EPEYNHTIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
 
Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορεί να διενεργούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
 
§   διαλέξεις και σεμινάρια γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα
§   εκδόσεις βιβλίων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, εκθέσεων κ.ά.
§   εκπαιδευτικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό
§   πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσης σε συνεργαζόμενους φορείς και υπηρεσίες
 
Σε όσους παρακολουθούν τα παραπάνω σεμινάρια του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.