ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Κατάλογος βιβλίων Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Βιβλιοθήκη - Κατάλογος Βιβλίων

Βιβλιοθήκη - Κατάλογος Βιβλίων

Η βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, στον πρώτο όροφο του κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής.

Παράλληλα στους χώρους του ΔΠΜΣ υπάρχουν και άλλα βιβλία σχετικά με το αντικείμενο της αποκατάστασης που προέρχονται από δωρεές. Επίσης υπάρχουν ταξινομημένες όλες οι εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας, των άλλων μαθημάτων καθώς και οι διπλωματικές εργασίες από το 2000 έως σήμερα.