ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
΄Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ε.Π. Ελληνικά - English
΄Β Κατεύθυνση - Διδακτικό προσωπικό - Δ.Ε.Π.

 

 

 

ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ανδρέου Στυλιανός
Καθηγητής Τμ. Ιστoρίας Αρχαιολογίας
Ανθεμίδης Αριστείδης
Επ. Καθηγητής Τμ.Χημείας
Αργυροπούλου Βασιλική
Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Συντήρησης
Βαρέλλα Ευαγγελία
Επίκουρη Καθήτρια Τμ. Χημείας
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Επ. Καθηγητής Τμ.Χημείας
Καραδέδος Γεώργιος
Αν. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καραπαναγιώτης Ιωάννης
Επ. Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Κλούβας Αλέξανδρος
Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κόταλη Αντιγόνη
Αν. Καθηγήτρια Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κουρούκλης Γεράσιμος
Καθηγητής Γενικού Τμήματος
Κυριάκου Γεώργιος
Επ. Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κωτσάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμ. Ιστoρίας και Αρχαιολογίας
Λιτσαρδάκης Γεώργιος
Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μαρτινίδης Πέτρος
Αν.Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μέλφος Βασίλειος
Λέκτορας Τμ. Χημείας
Νικονάνος Νικόλαος
Ομ. Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών
Παπαγιάννη Ιωάννα
Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Παυλίδου Ελένη
Επ. Καθηγήτρια Τμ.Φυσικής
Πούρνου Αναστασία
Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Συντήρησης
Σαββίδης Θωμάς
Αν.Καθηγητής Τμ. Βιολογίας
Σαλπιστής Χρήστος
Λέκτορας Μηχανολόγων Μηχανικών
Σκολιανός Στυλιανός
Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Σπαθής Παναγιώτης
Αν. Καθηγητής Τμ. Χημείας
Στεφανίδου Μαρία
Επ. Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Στράτης Ιωάννης
Καθηγητής Τμ. Χημείας
Τζήμου- Τσιτουρίδου Ρωξάνη
Αν. Καθηγήτρια Τμ. Χημικών Μηχανικών
Τσιπάς Δημήτριος
Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Φωτάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμ.Φυσικής Παν. Κρήτης
Χατζησπύρου Σπύρος
Λέκτορα Τμ.Χημικών Μηχανικών