ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Home ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά - English
Επικοινωνία

Πληροφορίες: Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 1ος όροφος.
ΤΘ 459, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη.
Λειτουργεί από 9:00 π.μ. ως 14:00 μ.μ. και τα τηλέφωνα είναι 2310 995559, 995483 (+ fax), e-mail : striant@auth.gr, koskina@arch.auth.gr.