ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Βιβλιοθήκη

Στη βιβλιοθήκη του ΔΠΜΣ υπάρχουν όλες οι πρωτότυπες Διπλωματικές εργασίες των φοιτητών από το 1998 έως και σήμερα της Α και Β Κατεύθυνσης καθώς και όλες οι εργασίες του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας. Οι εργασίες αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό και μέχρι τώρα τις έχουν αναζητήσει εκατοντάδες άτομα και φορείς για αναζήτηση πληροφοριών.

Τον αναλυτικό κατάλογο όλων των εργασιών μπορείτε να τον βρείτε ανά διετία, στην  ιστοσελίδα μας.

Επίσης το ΔΠΜΣ διαθέτει βιβλιοθήκη με εκατοντάδες εξειδικευμένα βιβλία στο χώρο του και στο χώρο της βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.