ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, το ΔΠΜΣ έχει καθιερώσει την διοργάνωση θεματικών Σεμιναρίων, ανοικτών στο κοινό. Πρόκειται για Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια με διεθνή συμμετοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 2003 εως το 2012 μετείχαν, εκτός από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους του Α.Π.Θ., 62 διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες και  35 αλλοδαποί. Τα παρακολούθησαν συνολικά 1287 άτομα, πέραν των φοιτητών του Προγράμματος.