ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Εκδόσεις


Οι εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το ΔΠΜΣ περιλαμβάνουν
 
 1. Οδηγούς Σπουδών
 
Οι Οδηγοί Σπουδών εκδίδονται ανα διετία από το 1998 σε έντυπη μορφή για την Α και τη Β Κατεύθυνση.
Από το 2012 οι Οδηγοί Σπουδών εκδίδονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας
 
     
 
  
2. Δίγλωσσους τόμους των Διπλωματικών Εργασιών και των θεμάτων του ετήσιου Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας
  
 
      
 
 
3. Πρακτικά Σεμιναρίων (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή)
 
Τα πρακτικά των σεμιναρίων του ΔΠΜΣ εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και υπάρχουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Για το σεμινάριο-εργαστήριο "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" λόγω της ιδιαιτερότητάς μου, εκδόθηκαν και σε έντυπη μορφή.