Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού»

 
 
ΙΔΡΥΣΗ, ΣΤΟΧΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» γεννήθηκε μέσα από τις επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για μια εξειδικευμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ιδρύθηκε το 1998, με την Υπουργική Απόφαση Β7/152/1.4.1998 (ΦΕΚ 329/3-4-98 τ.Β΄) - έχει δηλαδή το προνόμιο να είναι το παλαιότερο ΔΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης - με την συμμετοχή όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών και του Γενικού Τμήματος. Την διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Εως το 2004 λειτούργησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο τέλος της περιόδου αυτής, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από ομάδα Ελλήνων και αλλοδαπών διακεκριμένων επιστημόνων, ειδικών στο αντικείμενο του προγράμματος, με πολύ θετικά σχόλια και υψηλή βαθμολογία. Έκτοτε, η αξιολόγηση γίνεται ανά διετία από τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος με διανομή ερωτηματολογίων.
Από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της πρώτης περιόδου είναι η κατασκευή νέου κτηρίου σε χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, αρχικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το κτήριο στεγάζει σήμερα όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Στο θέμα αυτό η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. κατέχει μία ακόμη σημαντική ‘πρωτιά’, αφού είναι η πρώτη στην Ελλάδα που διαθέτει ξεχωριστό κτήριο για την λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της. Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Πρόγραμμα εξοπλίστηκε με όργανα τελευταίας τεχνολογίας συνολικής αξίας 605.000 ευρώ.
 
Δεδομένου ότι στην πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγονται μνημεία πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, το Πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο βασικές κατευθύνσεις:
 
Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων.
 
Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και
                        Μηχανισμών (Επιστήμη της Συντήρησης).

 

Powered by Website Baker