Ο λογαριασμός μου
Οδηγός Σπουδών - ΔΠΜΣ Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού
16020
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16020,page-child,parent-pageid-15972,bridge-core-3.0.1,translatepress-el,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-31

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΝΕΙΩΝ

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Στόχος

Στόχος της A’ Ειδίκευσης: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης, συμπληρωματικής των βασικών σπουδών, και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και για την προστασία, αποκατάσταση, αναβίωση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

01_Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών καθώς και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού.

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 4485/04.08.2017 και την Υπουργική Απόφαση της Επανίδρυσης αριθμ.28919/05.07.2018, ΦΕΚ 3274/08.08.2018, τεύχος B’.

02_Αντικείμενο - Σκοπός

2.1


Aντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα
της Προστασίας, Συντήρησης και Aποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού, με δύο κατευθύνσεις:
α_Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
β_Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών.

 

2.2


Oι γενικοί σκοποί του ΔΠΜΣ είναι η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, η κάλυψη των αναγκών σε διοικητικά, τεχνικά και επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

Οι ειδικοί σκοποί της κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης, συμπληρωματικής των βασικών σπουδών, και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και για την προστασία και αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Οι ειδικοί σκοποί της κατεύθυνσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής ή ι­στο­ρικής αξίας.

 

2.3


Η καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Βασιζόμενοι σ΄ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμ­βάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσής τους.

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης σε κάθε δραστηριότητα και, κυρίως, στο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην έρευνα και στις συνεργασίες με αντίστοιχα Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

03_Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού με δύο κατευθύνσεις:

α_Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
β_Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών.

04_Kατηγορίες Πτυχιούχων και Διαδικασία Εισαγωγής

4.1 Kατηγορίες Πτυχιούχων


α_Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

β_Ειδικότερα όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγονται για να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε ειδικά ταχύρρυθμα προκαταρκτικά μεταπτυχιακά μαθήματα ομοιογενοποίησης του υπόβαθρου των γνώσεών τους, τα οποία οργανώνονται από το ΔΠΜΣ σε κατάλληλο χρόνο.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων που αναφέρονται στην πργρ. 4.1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν πάρει το δίπλωμά τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους διπλωματούχους και πτυχιούχους του προηγουμένου εδαφίου.

 

4.2 Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων


H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή (EΔE) μετά από εισήγηση της ΣE του ΔΠMΣ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και προσδιορίζει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4:

 1. τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων
 2. την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
 3. τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα
 4. το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων
 5. τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές του ΔΠMΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. έντυπη αίτηση
 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 4. επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. δύο συστατικές επιστολές
 6. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
 7. αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας
 8. αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής εμπειρίας
 9. αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (lower, proficiency ή TOEFL ή IELTS) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική γλώσσα. Πτυχίο από ξένη χώρα (μεταπτυχιακό ή βασικών σπουδών) θεωρείται πιστοποιητικό γνώσεως γλώσσας αυτής της χώρας. Γλώσσες βαλκανικών χωρών λαμβάνονται υπ’ όψιν.
 10. άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.

 

4.3 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων


Η κατανομή των εισακτέων φοιτητών καθορίζεται από την EΔE, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης ΣE του ΔΠMΣ, και δεν μπορεί να υπερβεί τους 50 για τις δύο κατευθύνσεις (35 για την πρώτη και 15 για την δεύτερη κατεύθυνση).

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:
α_H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι (το μέγιστο δυνατό σύνολο μορίων είναι 100):

 • γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια). Ο γενικός βαθμός αναφέρεται σε πενταετείς βασικές σπουδές. Ο γενικός βαθμός των υποψηφίων με λιγότερα έτη βασικών σπουδών προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη σπουδών.
 • συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (διπλωματική, πτυχιακή εργασία και μαθήματα, μέγιστο 10 μόρια)
 • ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ.) και επιμόρφωση (μέγιστο 10 μόρια)
 • σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (μέγιστο 12 μόρια)
 • δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις (μέγιστο 11 μόρια)
 • δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά (μέγιστο 10 μόρια)
 • δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 6 μόρια)
 • πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, μέγιστο 6 μόρια).

β_H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

H αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια.

 

4.4 Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών


Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα μέλη της αντίστοιχης ΣΕ του ΔΠMΣ, η οποία έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Αξιολογεί και προκρίνει, με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, έναν αριθμό υποψηφίων κατά το μέγιστο ίσο με το διπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για την πρόκριση ενός υποψηφίου για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 50.

Η Γραμματεία του ΔΠMΣ αποστέλλει στους προκριθέντες κατά την πρώτη φάση πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από προσωπική συνέντευξη. Eιδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας και η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή κρίση και η διάθεση για απασχόληση και ομαδική εργασία.

– H βαθμολογία της πρώτης φάσης σταθμίζεται με συντελεστή 0,8 (80%)
– Η βαθμολογία κατά τη δεύτερη φάση σταθμίζεται με συντελεστή 0,2 (20%).

Aπό τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Kαταρτίζεται κατάλογος αξιολόγησης των υποψηφίων κατά ειδικότητα. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ λαμβάνοντας υπ΄ όψη το πλήθος των υποψηφίων κατά ειδικότητα, το επίπεδο των υποψηφίων και την ανάγκη συμπληρωματικότητας για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών καταρτίζει κατάλογο αξιολόγησης κατά ειδικότητα (συνοδευόμενο από κατάλογο επιλαχόντων). Η ΕΔΕ αποφασίζει σχετικώς και οριστικοποιεί τον κατάλογο αξιολόγησης.

Για την Α’ Ειδίκευση 35 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

12-14 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 10-12 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3-4 Τοπογράφοι, 2-3 Αρχαιολόγοι, 2-3 με άλλες ειδικότητες, όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι από ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) που είναι Τεχνολογικά Ιδρύματα, αξιολογούνται στη λίστα των αντίστοιχων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η ΕΔΕ κρίνει τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων και μπορεί, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης, να τροποποιήσει τις παραπάνω αναλογίες.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο επιλεγόμενος υποψήφιος μέσα στην παραπάνω προθεσμία αυτό ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Eφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν με τον προβλεπόμενο αριθμό Μεταπτυχιακών φοιτητών η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες μετά από την έγγραφη αποδοχή της ένταξής τους στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» οφείλουν εντός 10 ημερών να παρουσιαστούν και πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα της εγγραφής τους στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την ΕΔΕ αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΔΜΠΣ.

05_Xρονική Διάρκεια του Προγράμματος Ειδίκευσης

 1. Η διάρκεια σπουδών για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
 2. Η ημερομηνία εγγραφών και δηλώσεων ορίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου της έναρξης του κύκλου σπουδών.
 3. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου έως και το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου.

 

Τα μαθήματα του θερινού εξαμήνου ξεκινούν την 15η Φεβρουαρίου και τελειώνουν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του θερινού εξαμήνου.

 

 1. Μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση των τριών εξαμήνων σπουδών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως και 3 εξάμηνα αργότερα. Σε περίπτωση απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επανέλθει για μια μόνο φορά προς εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο της επόμενης διετίας λειτουργίας του ΔΜΠΣ. Σε περίπτωση νέας απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται.
 2. Στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», λόγω του ειδικού περιεχομένου και των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών του (εργαστηριακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο ανά ακαδημαϊκή περίοδο), δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017.
 3. Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της φοίτησης. Επομένως ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στο 1ο και 2ο εξάμηνο της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου, δεδομένου ότι το ΔΠΜΣ λειτουργεί ανά διετία. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα πρέπει να παραδώσει την διπλωματική εργασία (ώστε να μην υπερβεί τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα αναστολής). Η αναστολή φοίτησης γίνεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς τη ΣE της αντίστοιχης Ειδίκευσης και έγκριση της ΕΔΕ.

Δύναται επίσης, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών.

06_Πρόγραμμα Σπουδών

6.1 Δομή και Περιεχόμενο


Το ΔΠΜΣ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρο 14 Ν. 3374/2005 σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών αποτιμάται σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες, δηλαδή τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.

Η φυσιογνωμία του προγράμματος της κάθε Ειδίκευσης έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του προγράμματος, που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα που κάποιος υποψήφιος τυχόν παρακολούθησε σε άλλο ΠΜΣ.

H έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα της δεύτερης πλήρους εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Η διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί 13 εβδομάδες.

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται και εξετάζονται στην Eλληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, ανάλογα με την προέλευση των διδασκόντων, είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα σεμιναριακού τύπου, διαλέξεις κ.λπ. στην Αγγλική γλώσσα.

 

6.2  Κατηγορίες και Kατάταξη Mαθημάτων


A’ Kατεύθυνση:
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Α _ Το πρόγραμμα σπουδών της A’ Kατεύθυνσης αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

Υποχρεωτικά μαθήματα            24 πμ

Υποχρεωτικό εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας            18 πμ

Μαθήματα επιλογής            18 πμ

Μεταπτυχιακή – διπλωματική εργασία            30 πμ

Σύνολο           90 πμ

 

Β _ Για την απόκτηση του MΔE ο MΦ θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν σε 42 πμ και υποχρεωτικό εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας που αντιστοιχεί σε 18 πμ. Kατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του ο φοιτητής θα εκτελέσει την πρακτική του άσκηση, θα επεξεργαστεί τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία και θα παρακολουθήσει τα ειδικά σεμινάρια.

Η επιλογή των μαθημάτων κάθε ΜΦ θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις γνωστικές περιοχές που υπάρχουν σε κάθε κατεύθυνση και υπόκειται στην έγκριση της ΣΕ του Προγράμματος μετά από εισήγηση του υπευθύνου σπουδών της κατεύθυνσης.

Γ _ Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Α’ κατεύθυνσης διαρκεί 18 μήνες και είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, άσχετα από την προέλευσή τους. Όμως η ομαδοποίηση των μαθημάτων σε γενικής και ειδικής κατεύθυνσης και η διάρθρωση του κάθε μαθήματος σε γενική θεωρία και άσκηση με θεωρητική υποστήριξη εμβάθυνσης, θα δώσει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα (ανάλογα με την προέλευσή του) να επιλέξει το δικό του πρόγραμμα που θα του δώσει την εξειδίκευση στη συντήρηση μνημείων σε σχέση με τον τίτλο των βασικών σπουδών του.

 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία εξάμηνα:

 

Α΄ εξάμηνο

Πραγματεύεται γενικές θεωρίες και έννοιες, τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της συντήρησης, την ανάλυση των αρχιτεκτονικών μνημείων και κατασκευών και εισάγει στην πρακτική της συντήρησης. Παράλληλα εκπονούνται μικρές ασκήσεις, γίνονται επισκέψεις σε μνημεία και ειδικές διαλέξεις. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα του εργαστηρίου.

Στο εργαστήριο ο μεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα κατά τη διάρκεια και των δύο πρώτων εξαμήνων, μελετά ένα συγκεκριμένο θέμα σχετικό με την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Η επεξεργασία του θέματος γίνεται από μικρές ομάδες φοιτητών, διαφορετικών ειδικοτήτων, σε μία προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διεπιστημονικού πνεύματος συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.

 

Β΄ εξάμηνο

Πραγματεύεται ειδικές θεωρίες, την πρακτική και την τεχνολογία της συντήρησης και αποκατάστασης, την προστασία του περιβάλλοντος και των ιστορικών κέντρων, την προβολή και αξιοποίηση των μνημείων και έργων τέχνης. Παράλληλα εκπονούνται ασκήσεις, γίνονται επισκέψεις σε εργοτάξια και ειδικές διαλέξεις. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας που θα επεξεργαστούν στο Γ’ εξάμηνο και να ολοκληρώσουν το θέμα του εργαστηρίου.

 

Γ΄ εξάμηνο

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους και ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία (30 πμ).

Επίσης παρακολουθούν σεμινάρια και διαλέξεις. Η θεματολογία των σεμιναρίων και των διαλέξεων είναι σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος και μπορεί να εναλλάσσεται.

 

6.3 Aλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών


Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να τροποποιηθούν από την EΔE, μετά από εισήγηση της ΣE της κάθε κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που προβλέπονται στην ΥΑ.

07_Συνοπτικός Κατάλογος Μαθημάτων

– – ΔΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – –

08_Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

– – ΔΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – –

09_Λειτουργία Προγράμματος Σπουδών

9.1 Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών πέρα από το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για ένα μάθημα, επιλαμβάνεται σχετικά η ΣΕ.

 

9.2   Xρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων


Tο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για κάθε κατεύθυνση καθορίζεται από τη ΣE με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και τις δυνατότητες των Tμημάτων.

 

9.3   Yποχρεώσεις, Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών


Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

–  να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες

–  να προσέρχονται στις εξετάσεις

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου εξετάζονται μετά το τέλος του εξαμήνου. Δεν προβλέπεται δυνατότητα δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

Η αξιολόγηση της επίδοσης και η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα με βάση τις εργασίες, τις εξετάσεις προόδου και την τελική εξέταση. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από το διδάσκοντα.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα είναι το έξι.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο ο ΜΦ διαγράφεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή δύο μαθήματα ο ΜΦ επανεξετάζεται στα μαθήματα αυτά κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ΜΦ εξετάζεται από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4485/2017 και σε περίπτωση νέας αποτυχίας διαγράφεται..

Οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του δευτέρου έτους σπουδών. Κατ΄ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηρίωσης με απόφαση της ΣΕ επιτρέπεται η εξέταση της διπλωματικής εργασίας κατά τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση απόρριψης ή μη παρουσίασης δίνεται μια τελευταία δυνατότητα παρουσίασης της διπλωματικής κατά τις εξεταστικές περιόδους του επόμενου κύκλου σπουδών.

 

9.4   Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης


Κατά τη διάρκεια των σπουδών της Α΄ κατεύθυνσης ο ΜΦ πρέπει να κάνει πρακτική άσκηση.

Η πρακτική άσκηση είναι ατομική και διεξάγεται σε χώρους μελέτης και εκτέλεσης ανασκαφών και έργων συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και έργων τέχνης. Το αντικείμενο και ο χώρος της πρακτικής άσκησης επιλέγεται με μέριμνα του φοιτητή και με έγκριση ενός διδάσκοντα του ΔΠΜΣ.

Η ατομική άσκηση επιβλέπεται και αξιολογείται από κοινού από τον συγκεκριμένο διδάσκοντα, μέλος ΔΕΠ, και τον υπεύθυνο του φορέα που προσφέρει την πρακτική άσκηση. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις εκθέσεις του σπουδαστή για την πορεία της άσκησης.

Η ατομική πρακτική άσκηση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου και διαρκεί 20 περίπου ημέρες.

 

9.5 Διαδικασία Εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας


Η λήψη του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών προϋποθέτει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας ατομικά από κάθε φοιτητή Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες πρέπει να είναι αυτοτελείς επιστημονικά και να έχουν συνθετικό ή ερευνητικό χαρακτήρα.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/ουσα.  Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας θα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το ΔΠΜΣ, τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ετοιμάζει από κοινού με τον ορισθέντα επιβλέποντα καθηγητή ένα προκαταρκτικό διάγραμμα εργασίας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στο διάγραμμα αυτό προσδιορίζεται το θέμα που θα μελετηθεί, ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί.

Κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από τη διατμηματική σύνθεση του ΔΠΜΣ, δεν είναι δυνατή η αναλυτική περιγραφή της έκτασης και του περιεχομένου των εργασιών (σχέδια, πίνακες, διαγράμματα, κείμενα). Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεών της, καθορίζεται από τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που κατατίθεται είναι  ένα (1) σε έντυπη και τέσσερα (4) σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια παρουσιάζει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή τα κύρια σημεία της εργασίας και τα συμπεράσματα. Στη συνέχεια η τριμελής εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος άρθρου παρ. III.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του δευτέρου έτους σπουδών. Κατ΄ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηρίωσης με απόφαση της ΕΔΕ επιτρέπεται η εξέταση της διπλωματικής εργασίας έως και τρία εξάμηνα αργότερα. Σε περίπτωση απόρριψης ή μη παρουσίασης δίνεται μια τελευταία δυνατότητα παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τις εξεταστικές περιόδους της επόμενης διετίας (βλ. άρθρο 6, παρ. 5 και 6).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της ΕΔΕ

 

Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΕΔΕ του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠ.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στην ΕΔΕ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

9.6 Αξιολόγηση Μαθημάτων


Με την ολοκλήρωση των δύο εξαμήνων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των μαθημάτων, ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθμό συσχέτισής τους με τους στόχους του ΔΠΜΣ.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και παραδίδονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά την τελευταία ημέρα των μαθημάτων. Κατόπιν σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο, ο οποίος προωθείται στον υπεύθυνο σπουδών της κάθε κατεύθυνσης.

 

9.7   Yποχρεώσεις Διδασκόντων


O υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΔΠMΣ έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 • καθορίζει σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διδακτικής ομάδας το περιεχόμενο του μαθήματος και το αναμορφώνει σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις
 • υποβάλλει κατά την έναρξη του εξαμήνου στη Γραμματεία του ΔΠMΣ αναλυτικό πρόγραμμα που καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος
 • καταθέτει στη γραμματεία του ΔΠΜΣ το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος
 • τηρεί το πρόγραμμα των παραδόσεων του μαθήματος
 • φροντίζει τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την πρακτική εφαρμογή. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται, όπου είναι δυνατόν, με παρουσίαση μελετών περιπτώσεων (case studies) και με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών, αναγνωρισμένων για την πείρα, τις ειδικές γνώσεις και το επιστημονικό τους κύρος
 • ανακοινώνει τον τρόπο επικοινωνίας των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος
 • εκδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε εύλογο χρόνο.
 • ανακοινώνει τον τελικό βαθμό

Ο τελικός βαθμός του ΔΠΜΣ προκύπτει ως εξής :

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος) + (βαθμού x πιστωτικές μονάδες μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) / (σύνολο Π.Μ. (ECTS)=90)

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)

Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)

Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

10_Διδακτικό Προσωπικό

10.1  Kριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Διδασκόντων


Οι διδάσκοντες του ΔΠMΣ επιλέγονται με βάση τη συνάφεια του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν, σε συνδυασμό με την εμπειρία τους. Τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:

Ι. Μέλη ΔEΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ, κατά προτεραιότητα και εφ’ όσον ικανοποιούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια.

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Διδάσκοντες των κατηγοριών αυτών συμμετέχουν στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μόνον ως συνεπιβλέποντες.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των συμμετεχόντων Τμημάτων.

IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσανταμέλη ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258)

Επιπλέον η ΕΔΕ με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ αποφασίζεται από την ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για κάθε Ειδίκευση ΣΕ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

11_Δυνατότητες Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται μόνο από τα Τμήματα των ΑΕΙ.

12_Διοίκηση και Γραμματεία

Αρμόδια Όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» είναι:

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (ΑΠΘ)· είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με αυτό δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

ΙΙ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)· συγκροτείται από πέντε μέλη, Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες από τα συμμετέχοντα Τμήματα, ήτοι Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τα οποία εκλέγονται από τις αντίστοιχες ΓΣ για διετή θητεία. Στους ανωτέρω προστίθενται δύο (2) εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας ανά Ειδίκευσης σπουδών του ΔΠΜΣ, με θητεία ενός έτους. Ο/Η πρόεδρος της ΕΔΕ ορίζεται από το Τμήμα που παρέχει τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος, εν προκειμένω από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του ΑΠΘ.

Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών

β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ

γ) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα

δ) Αναθέτει μαθήματα σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες

ε) Εποπτεύει και συντονίζει τις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Επιτροπών Ειδικεύσεων Α’ και Β’.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση που δεν είναι και Πρόεδρος ή μέλος της ΕΔΕ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΙΙΙ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ορίζονται από τις ΓΣ των οικείων Τμημάτων και επικυρώνονται από την ΕΔΕ.

Η ΣΕ, προεδρεύεται από τον Διευθυντή/τρια του ΔΠΜΣ, ο/η οποίος/α είναι και μέλος της ΣΕ. Επίσης προβλέπεται ένας συντονιστής/τρια, ο οποίος εκλέγεται από την αντίστοιχη ΣΕ μεταξύ των μελών της. Ο/Η Διευθυντής/τρια συνεργάζεται με τους συντονιστές/τριες των Ειδικεύσεων

Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 31, παρ. 5 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΔΠΜΣ

β) Επιβλέπει τις εξετάσεις – διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων.

 1. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών· αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
 2. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΔΠΜΣ· ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως του Τμήματος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ, για διετή θητεία. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 του Ν.4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (άρθρο 45, παρ. 1γ).
 3. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ), αρμόδια για την εξωτερική
  ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΔΠΜΣ·αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ με 5ετή θητεία, καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές άλλων ΑΕΙ, που δεν διδάσκουν στο ΔΜΠΣ και σε όλα τα ΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και 1 μέλος μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια με θητεία ενός έτους (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

 

Τα παραπάνω όργανα έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 4485/2017.

 

Τη Διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ.

 • Διευθύντρια του ΔΠΜΣ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Αρακαδάκη Μαρία
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΔΠΜΣ είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Κόταλη Αντιγόνη.

 

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο της Γραμματείας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων λειτουργίας του ΔΜΠΣ (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση αρχείου, φακέλων βαθμολογίας κτλ.). Στεγάζεται στο Κτίριο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 1ος όροφος.


Ωρες λειτουργίας:
καθημερινές 9:00 π.μ. ως 14:00 μ.μ.
τηλ.: 2310 99 5559, 99 5483
e-mail: msc-pro.syn.apo@auth.gr
http://prosynapo.web.auth.gr


Η διεύθυνση της Γραμματείας είναι:
Κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 1ος όροφος
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ
ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη

13_Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθµη λειτουργία του ΔΠΜΣ διατίθεται όλη η υλικοτεχνική υποδοµή το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αποκτήθηκε από τα κονδύλια ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ως ακολούθως:

 1. Νέο κτίριο µεταπτυχιακών προγραµµάτων
 2. Ειδική Βιβλιοθήκη που µπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΔΠΜΣ, καθώς και οι βιβλιοθήκες της Πολυτεχνικής Σχολής και του Α.Π.Θ.
 3. Χώρους διδασκαλίας: ένα αµφιθέατρο, δύο αίθουσες και χώροι Γραμματείας.
 4. Μηχανολογικός εξοπλισµός, ο οποίος έχει χρηµατοδοτηθεί από κονδύλια ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ενδεικτικά αναλύεται ως εξής:

 

Υλικοτεχνική υποδομή (Ενδεικτικά)

Περιβαντολογικό SEM, ανάλυση 3.5 nm, max. magn. Χ300.000, stage> 15 cm (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο)


Στερεομικροσκόπιο /Fluorecent probe/ dig. cam.


Διάταξη υπερήχων.


Χρωματόμετρο Minolta


Αντλία κενού


Θερμαινόμενες Σπάτουλες (3)


Φωτογραφικός εξοπλισμός


Scanners (flat, drum, 3D)


Η/Υ αρχειοθέτησης-εκτύπωσης- επεξερ. εικόνας


Διάταξη αμμοβολής και πεπιεσμένου αέρα


Διάταξη/ παροχή απεσταγμένου νερού


Κατασκευή/ προμήθεια θερμαινόμενης Τράπεζας


Hardware φωτογραμμετρικού σταθμού εργασίας


Software φωτογραμμετρικού σταθμού εργασίας


Software ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Γενικής φύσης Software για την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων.


Φωτογραμμετρική κάμερα με τα εξαρτήματα της


Τοπογραφικό όργανο τύπου Total station


Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα


Slide scanner μεγάλου format (6Χ6cm)


Ηλεκτρονικός υπολογιστής


Όργανο μέτρησης απόστασης με ακτίνες laser


Συσκευή εντοπισμού οπλισμού και αποτύπωσης, μέτρησης πάχους επικάλυψης και διαμέτρου οπλισμού


Κρουσίμετρο σκυροδέματος


Συσκευή ανάλυσης διάβρωσης οπλισμού


Όργανο μέτρησης αγωγιμότητας οπλισμού


Συσκευή ελέγχου σκυροδέματος με υπερήχους


Όργανο ανίχνευσης ρωγμών


 

Όλος ο εξοπλισµός υποστηρίζεται και εκσυγχρονίζεται µε εξειδικευµένο Λογισµικό από το ΔΠΜΣ.

14_Οικονομικά

14.1 Πόροι


– Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλυφθεί από τη συμμετοχή των φοιτητών στα λειτουργικά έξοδα, εισφορές, από παράλληλες δράσεις  καθώς και από χορηγίες

– Για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Α’ Κατεύθυνσης καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή για τα σεμινάρια που θα προσφερθούν στη διάρκεια των τριών εξαμήνων του προγράμματος, τις διδακτικές σημειώσεις, τις προσκλήσεις αλλοδαπών και ημεδαπών διδασκόντων, τα αναλώσιμα-εξοπλισμό εργαστηρίων καθώς και για τη δημοσίευση των διπλωματικών εργασιών, των εργασιών του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Συνεργασίας κλπ.

 

 

14.2 Δαπάνες


Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ με εισήγηση του υπευθύνου της αντίστοιχης κατεύθυνσης αποφασίζει τη διάθεση οικονομικών πόρων για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, αμοιβές έκτακτου προσωπικού γραμματείας κτλ

 

14.3 Οικονομικός Απολογισμός


Στο τέλος κάθε διετίας ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ παρουσιάζει στην ΕΔΕ τον οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης του Προγράμματος.

15_Οικονομική Υποστήριξη – Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζει οικονομικά τις ερευνητικές δραστηριότητες μεταπτυχιακών φοιτητών και χορηγεί υποτροφίες, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

16_Παράλληλες Eκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορεί να διενεργούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

– διαλέξεις και σεμινάρια γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα

– εκδόσεις βιβλίων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, εκθέσεων κ.ά.

Σε όσους παρακολουθούν τα παραπάνω σεμινάρια του προγράμματος χορη­γείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

17_Συνεργασία με Άλλα Πανεπιστήμια ή Φορείς

Το ΔΠΜΣ συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια ή φορείς σε θέματα, όπως εκπαιδευτικά, έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας κ.α. και ειδικότερα με τα Ιδρύματα:

 • «ΟΡΜΥΛΙΑ», Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Ορμύλια, Χαλκιδική
 • «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Εθνικό Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών, Αθήνα
 • «ΙΤΕ», ΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη
 • «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ», Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέα Φλογητά, Χαλκιδική
 • «ΑΘΗΝΑ», Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των επικοινωνιών και της Γνώσης

καθώς και

 • Την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 • Την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
 • Την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης
 • Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φορέα θεωρηθεί απαραίτητος

18_Τροποποιήσεις του Κανονισμού

Oι διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του ΔΠMΣ μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της EΔE, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της ΣE του ΔΠMΣ και έγκρισης από την Σύγκλητο του AΠΘ.

Θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού και ό,τι δεν προβλέπεται από αυτόν λύνεται από την ΕΔΕ.

19_Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτέμβρη και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες για διδασκαλία ή σεμινάρια και 3 για εξετάσεις. Τα μαθήματα, εκτός από τις ημερομηνίες των εξετάσεων, διακόπτονται από την παραμονή των Χριστουγέννων ως την επόμενη των Θεοφανίων, από την Παρασκευή της Τυροφάγου ως την επομένη της Καθαρής Δευτέρας και από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά. Μαθήματα και εξετάσεις (εκτός από επισκέψεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και ειδικές περιπτώσεις που ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Γραμματεία) δεν γίνονται τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω αργίες:

26η και 28η Οκτωβρίου / Εθνική εορτή

17η Νοεμβρίου / Επέτειος Πολυτεχνείου

30η Ιανουαρίου / Τριών Ιεραρχών

25η Μαρτίου / Εθνική εορτή – Ευαγγελισμός

1η Μαΐου / Πρωτομαγιά

Αγίου Πνεύματος

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2022