Ο λογαριασμός μου
Κανονισμός Σπουδών - ΔΠΜΣ Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού
15888
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15888,page-child,parent-pageid-15726,bridge-core-3.0.1,translatepress-el,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-31

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κανονισμός λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

“Προστασία,Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» που ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 (σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Β7/152/1.4.1998 ΦΕΚ 354/14-4-98 τ. Β’, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την αριθμ. 5627 α/Β7/27.2.2003 Υ.Α., ΦΕΚ 361/28.03.2003, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 39222/Β7/23.06.2008 Υ.Α., ΦΕΚ 1287/02.07.2008, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1463/Β7/26.2.2009 Υ.Α. ΦΕΚ 284/17.02.2009, και σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 209950/Ζ1/23.12.2014 ΦΕΚ 3649/31.12.2014, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7083/12.01.2017 ΦΕΚ 216/31.01.2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.23415/24.07.2017 ΦΕΚ 3162/12.09.2017 και λειτουργεί έκτοτε συνεχώς με τη συνέργεια των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αναμορφωμένο σύμφωνα με το Ν.4485/2017.

Αντικείμενο του Προγράμματος

Άρθρο 2

Αντικείμενο του Προγράμματος

 

1. Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Προστασίας, Συντήρησης και Aποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού, με δύο ειδικεύσεις:

Α. Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Β. Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

 

2.Οι γενικοί σκοποί του ΔΠΜΣ είναι η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, η κάλυψη των αναγκών σε διοικητικά, τεχνικά και επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

2.1. Οι ειδικοί σκοποί της A’ Ειδίκευσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης, συμπληρωματικής των βασικών σπουδών, και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και για την προστασία και αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τοπίων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

2.2. Οι ειδικοί σκοποί της B’ Ειδίκευσης Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών είναι η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής αξίας

Η καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, βασικές αρχές, γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Βασιζόμενοι σ΄ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσής τους.

 

3. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης σε κάθε δραστηριότητα και, κυρίως, στο πρόγραμμα σπουδών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην έρευνα και στις συνεργασίες με αντίστοιχα Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Αρθρο 3

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

 

Tο ΔΠMΣ απονέμει:

Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης (MΔE) στην Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού με δύο Ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α΄: Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ειδίκευση Β΄: Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ

Άρθρο 4

Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ

 

Αρμόδια Όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» είναι:

 

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (ΑΠΘ)· είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με αυτό δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

 

ΙΙ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)· συγκροτείται από πέντε μέλη, Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες από τα συμμετέχοντα Τμήματα, ήτοι Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τα οποία εκλέγονται από τις αντίστοιχες ΓΣ για διετή θητεία. Στους ανωτέρω προστίθενται δύο (2) εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας ανά Ειδίκευσης σπουδών του ΔΠΜΣ, με θητεία ενός έτους. Ο/Η πρόεδρος της ΕΔΕ ορίζεται από το Τμήμα που παρέχει τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος, εν προκειμένω από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του ΑΠΘ.

Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών

β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ

γ) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα

δ) Αναθέτει μαθήματα σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες

ε) Εποπτεύει και συντονίζει τις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Επιτροπών Ειδικεύσεων Α’ και Β’.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση που δεν είναι και Πρόεδρος ή μέλος της ΕΔΕ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΙΙΙ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ορίζονται από τις ΓΣ των οικείων Τμημάτων και επικυρώνονται από την ΕΔΕ.

Η ΣΕ, προεδρεύετε από τον Διευθυντή/τρια του ΔΠΜΣ, ο/η οποίος/α είναι και μέλος της ΣΕ. Επίσης προβλέπεται ένας συντονιστής/τρια, ο οποίος εκλέγεται από την αντίστοιχη ΣΕ μεταξύ των μελών της. Ο/Η Διευθυντής/τρια συνεργάζεται με τους συντονιστές/τριες των Ειδικεύσεων

Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 31, παρ. 5 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΔΠΜΣ

β) Επιβλέπει τις εξετάσεις – διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων.

 

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών· αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.

 

V. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΔΠΜΣ· ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως του Τμήματος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ, για διετή θητεία. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 του Ν.4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (άρθρο 45, παρ. 1γ).

 

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ), αρμόδια για την εξωτερική
ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΔΠΜΣ· αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ με 5ετή θητεία, καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές άλλων ΑΕΙ, που δεν διδάσκουν στο ΔΜΠΣ και σε όλα τα ΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και 1 μέλος μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια με θητεία ενός έτους (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

 

Τα παραπάνω όργανα έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 4485/2017.

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

Άρθρο 5

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

 

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση  του ΔΠΜΣ είναι:

α. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. πενταετούς και τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής, όπως ορίζεται στην απόφαση της Συγκλήτου.

β. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειμένου και αντίστοιχης τεχνολογικής Ειδίκευσης. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να καταλάβουν κατά μέγιστο το 1/10 του συνόλου των εισακτέων και οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους αντίγραφο της αίτησής τους προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

γ. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ ως υπεράριθμοι, και μόνον ένας ανά ακαδημαϊκή περίοδο, εφ’ όσον υπηρετούν σε ένα από τα συμμετέχοντα στο ΔΠΜΣ Τμήματα και οι τίτλοι σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Οι υποψηφιότητές τους συνεξετάζονται με αυτές των υπολοίπων υποψηφίων και με τα ίδια κριτήρια

 

Ειδικότερα:

1. Ο αριθμός των εισακτέων του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» δεν μπορεί να υπερβεί τους 50 (εκτός από περίπτωση ισοβαθμίας, όπου και γίνονται δεκτοί όλοι όσοι έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιτυχόντα).

 

2. Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών (όπως εξειδικεύονται στο εδάφιο 5 του παρόντος άρθρου) Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Για τους τελειόφοιτους ισχύει ό,τι και για τους διπλωματούχους και πτυχιούχους του προηγουμένου εδαφίου.

 

3. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή (EΔE), μετά από εισήγηση της ΣE (της κάθε Ειδίκευσης) του ΔΠMΣ συγκροτεί την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής. Η ΕΔΕ αποφασίζει και προσδιορίζει το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα επόμενα του παρόντος άρθρου. Η προκήρυξη γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο. Δημοσιεύεται κατά τον μήνα Μάρτιο, για ένα μήνα, στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» (http://prosynapo.web.auth.gr) και περιλαμβάνει τα εξής :

 • τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων
 • την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
 • τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα
 • το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων
 • το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας της αξιολόγησης των νέων υποψηφίων

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στα μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Επιλογής του ΔΠMΣ το σύνολο των αιτήσεων του ΔΠΜΣ με το συνοδευτικό τους υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία και διατίθενται επίσης από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

α) έντυπη αίτηση υποψηφιότητας χορηγούμενη από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ

β) αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, μέχρι την περίοδο Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, ή αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης (βλ. παραπάνω, εδάφιο β του παρόντος άρθρου), για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ε) δύο συστατικές επιστολές

στ) τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις

ζ) αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας

η) αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής εμπειρίας

θ) αποδεικτικά ξένων γλωσσών

ι) άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως portfolio εργασιών κ.λπ.

 

4. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η κατανομή των εισακτέων φοιτητών στις δύο Ειδικεύσεις καθορίζεται από την EΔE, μετά από εισήγηση των αντίστοιχων μελών της ΣE του ΔΠMΣ, και δεν μπορεί να υπερβεί τους 50 για τις δύο Ειδικεύσεις (έως 35 για την πρώτη και έως 15 για τη δεύτερη Ειδίκευσης).

H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:

Α. H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι (με μέγιστο σύνολο μορίων 100):

 • γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια). Ο γενικός βαθμός αναφέρεται σε πενταετείς βασικές σπουδές. Ο γενικός βαθμός των υποψηφίων με λιγότερα έτη βασικών σπουδών προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη σπουδών.
 • συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (διπλωματική εργασία σχεδιασμού, ερευνητική διπλωματική εργασία, πτυχιακή εργασία και σχετικά μαθήματα, μέγιστο 10 μόρια)
 • ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.) (μέγιστο 10 μόρια)
 • σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (μέγιστο 12 μόρια)
 • δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις (μέγιστο 11 μόρια)
 • δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά, επιμόρφωση ( μέγιστο 10 μόρια)
 • δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 6 μόρια)
 • επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, (μέγιστο 6 μόρια)

Β. H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης. H αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια.

 

5. Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα μέλη της αντίστοιχης ΣΕ του ΔΠMΣ, η οποία έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Αξιολογεί και προκρίνει, με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, έναν αριθμό υποψηφίων κατά το μέγιστο ίσο με το διπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για την πρόκριση ενός υποψηφίου για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 50.

Η Γραμματεία του ΔΠMΣ αποστέλλει στους προκριθέντες κατά την πρώτη φάση πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από προσωπική συνέντευξη. Eιδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας και η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή κρίση και η διάθεση για απασχόληση και ομαδική εργασία.

H βαθμολογία της πρώτης φάσης σταθμίζεται με συντελεστή 0,8 (80%), ενώ η βαθμολογία κατά τη δεύτερη φάση σταθμίζεται με συντελεστή 0,2 (20%). Aπό τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Kαταρτίζεται κατάλογος αξιολόγησης των υποψηφίων κατά ειδικότητα. Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ λαμβάνοντας υπ΄ όψη το πλήθος των υποψηφίων κατά ειδικότητα, το επίπεδο των υποψηφίων και την ανάγκη συμπληρωματικότητας για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών καταρτίζει κατάλογο αξιολόγησης κατά ειδικότητα (συνοδευόμενο από κατάλογο επιλαχόντων). Η ΕΔΕ αποφασίζει σχετικώς και οριστικοποιεί τον κατάλογο αξιολόγησης.

 

Για την Α’ Ειδίκευση 35 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

12-14 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 10-12 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3-4 Τοπογράφοι, 2-3 Αρχαιολόγοι, 2-3 με άλλες ειδικότητες, όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι από ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) που είναι Τεχνολογικά Ιδρύματα, αξιολογούνται στη λίστα των αντίστοιχων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Για την Β’ Ειδίκευση 15 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

έως 4 Χημικοί Μηχανικοί, έως 3 Χημικοί, έως 3 Αρχαιολόγοι έως 3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί  ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, έως 5 από άλλες ειδικότητες, με συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου προς αυτό της Β’ Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ, όπως π.χ. Φυσικοί, Μηχανικοί Υλικών, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και άλλες.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός η Β’  Ειδίκευση θα λειτουργήσει με τον ελάχιστο αριθμό 8 Μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Η ΕΔΕ κρίνει τη συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων και μπορεί, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης, να τροποποιήσει τις παραπάνω αναλογίες.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο επιλεγόμενος υποψήφιος μέσα στην παραπάνω προθεσμία αυτό ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Eφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν με τον προβλεπόμενο αριθμό Μεταπτυχιακών φοιτητών η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες μετά από την έγγραφη αποδοχή της ένταξής τους στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» οφείλουν εντός 10 ημερών να παρουσιαστούν και πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα της εγγραφής τους στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την ΕΔΕ αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΔΜΠΣ.

Χρονική Διάρκεια των σπουδών

Άρθρο 6

Χρονική Διάρκεια των σπουδών

 

1. Η διάρκεια σπουδών για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

2. Η ημερομηνία εγγραφών και δηλώσεων ορίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου της έναρξης του κύκλου σπουδών.

3. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου.

Τα μαθήματα του θερινού εξαμήνου ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και τελειώνουν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του θερινού εξαμήνου.

4. Μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση των τριών εξαμήνων σπουδών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως και 3 εξάμηνα αργότερα. Σε περίπτωση απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επανέλθει για μια μόνο φορά προς εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο της επόμενης διετίας λειτουργίας του ΔΜΠΣ. Σε περίπτωση νέας απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται.

5. Στο ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», λόγω του ειδικού περιεχομένου και των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών του (εργαστηριακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο ανά ακαδημαϊκή περίοδο), δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017.

6. Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της φοίτησης. Επομένως ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στο 1ο και 2ο εξάμηνο της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου, δεδομένου ότι το ΔΠΜΣ λειτουργεί ανά διετία. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα πρέπει να παραδώσει την διπλωματική εργασία (ώστε να μην υπερβεί τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα αναστολής). Η αναστολή φοίτησης γίνεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου προς τη ΣE της αντίστοιχης Ειδίκευσης και έγκριση της ΕΔΕ.

 

Δύναται επίσης, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.

 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας. O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Άρθρο 7

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Το ΔΠΜΣ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρο 14 Ν. 3374/2005 σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών αποτιμάται σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες, δηλαδή τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.

Η φυσιογνωμία του προγράμματος της κάθε Ειδίκευσης έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του προγράμματος, που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα που κάποιος υποψήφιος τυχόν παρακολούθησε σε άλλο ΠΜΣ.

H έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα της δεύτερης πλήρους εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Η διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί 13 εβδομάδες.

 

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται και εξετάζονται στην Eλληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, ανάλογα με την προέλευση των διδασκόντων, είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα σεμιναριακού τύπου, διαλέξεις κ.λπ. στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ι. Aναλυτικά, για την Α΄ Ειδίκευσης «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων» το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα με συνολικό αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ.) 90, ως εξής:

 

Α’ εξάμηνο:

1. οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων δεκαεπτά (17). (βλέπε και αναλυτικό κατάλογο στη συνέχεια) Π.Μ. 17.0
2. από τα πέντε (5) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να επιλέξουν 2 μαθήματα ώστε να συγκεντρώσουν (4) πιστωτικές μονάδες Π.Μ. 4.0
3.συμμετοχή στο εργαστήριο Ε1, Διεπιστημονικής συνεργασίας, του οποίου οι Π.Μ. είναι εννιά (9.0) Π.Μ. 9.0
Σύνολο Π.Μ. 30.0

 

Β’ εξάμηνο :

1. τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων επτά (7). Π.Μ. 7.0

2. από τα δεκαεννέα (19) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να επιλέξουν τόσα μαθήματα  ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά τουλάχιστον δεκατέσσερεις (14) πιστωτικές μονάδες

Π.Μ. 14.0

3. συμμετοχή στο εργαστήριο Ε2, Διεπιστημονικής συνεργασίας, του οποίου οι πιστωτικές. μονάδες είναι εννιά (9)

Π.Μ. 9.0
Σύνολο Π.Μ. 30.0

 

Γ’ εξάμηνο :

1. στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές-τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες

Π.Μ.  30.0
Σύνολο Π.Μ. 30.0

Τελικό σύνολο πιστωτικών μονάδων των τριών εξαμήνων (ECTS)

Π.Μ. 90.0

 

ΙΙ. Αναλυτικά για τη Β’ Ειδίκευση «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών» το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα με συνολικό αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ.) 90.

Α’ Εξάμηνο

Δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων 30 Π.Μ. 30.0

 

Β’ Εξάμηνο

Εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων 30 Π.Μ 30.0

 

Γ’ Εξάμηνο

1. στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές-τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες Π.Μ. 30.0
Τελικό σύνολο πιστωτικών μονάδων των τριών εξαμήνων (ECTS) Π.Μ. 90.0

 

ΙΙΙ. Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών

Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να τροποποιηθούν από την EΔE, μετά από εισήγηση της ΣE της κάθε Ειδίκευσης και έγκριση από τη ΣΕΣ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση.

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Αξιολόγηση Επίδοσης

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

 

Αξιολόγηση Επίδοσης

Υποχρεώσεις  Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του. ΔΠΜΣ. «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» :

 

Ι. Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών

Oι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών πέρα από το ένα δέκατο (10%) του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για ένα μάθημα, επιλαμβάνεται η ΣΕ. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού αριθμού διδακτικών ωρών για το εκάστοτε μάθημα.

Οι απουσίες επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους έκτακτους λόγους ή λόγους υγείας και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια να καταθέσει στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση από εργοδότη, η οποία θα επεξηγεί ακριβώς τους λόγους της απουσίας.

 

ΙΙ. Χρονικός προγραμματισμός παράδοσης εργασιών του ΔΠΜΣ

Tο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για κάθε Ειδίκευση καθορίζεται από τη ΣE με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και τις δυνατότητες των Τμημάτων.

 

ΙΙΙ. Yποχρεώσεις, εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

 • να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες
 • να προσέρχονται στις εξετάσεις

Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου εξετάζονται μετά το τέλος του εξαμήνου. Δεν προβλέπεται δυνατότητα δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

Η αξιολόγηση της επίδοσης και η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα με βάση τις εργασίες, τις εξετάσεις προόδου και την τελική εξέταση. Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από το διδάσκοντα. Η αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα βαθμολογίας από το 0 έως το 10.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας σε κάθε μάθημα είναι το έξι (6).

Σε περίπτωση αποτυχίας σε περισσότερα από δύο μαθήματα ανά εξάμηνο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια διαγράφεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή δύο μαθήματα ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια επανεξετάζεται στα μαθήματα αυτά, κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο φοιτητής/τρια εξετάζεται από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4485/2017 και σε περίπτωση νέας αποτυχίας διαγράφεται.

 

ΙV. Διαδικασία εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η λήψη του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών προϋποθέτει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας ατομικά από κάθε φοιτητή Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες πρέπει να είναι αυτοτελείς επιστημονικά και να έχουν συνθετικό ή ερευνητικό χαρακτήρα.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/ουσα.  Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας θα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το ΔΠΜΣ, τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ετοιμάζει από κοινού με τον ορισθέντα επιβλέποντα καθηγητή ένα προκαταρκτικό διάγραμμα εργασίας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στο διάγραμμα αυτό προσδιορίζεται το θέμα που θα μελετηθεί, ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί.

Κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν από τη διατμηματική σύνθεση του ΔΠΜΣ, δεν είναι δυνατή η αναλυτική περιγραφή της έκτασης και του περιεχομένου των εργασιών (σχέδια, πίνακες, διαγράμματα, κείμενα). Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεών της, καθορίζεται από τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που κατατίθεται είναι  ένα (1) σε έντυπη και τέσσερα (4) σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια παρουσιάζει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή τα κύρια σημεία της εργασίας και τα συμπεράσματα. Στη συνέχεια η τριμελής εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος άρθρου παρ. III.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του δευτέρου έτους σπουδών. Κατ΄ εξαίρεση και κατόπιν τεκμηρίωσης με απόφαση της ΕΔΕ επιτρέπεται η εξέταση της διπλωματικής εργασίας έως και τρία εξάμηνα αργότερα. Σε περίπτωση απόρριψης ή μη παρουσίασης δίνεται μια τελευταία δυνατότητα παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τις εξεταστικές περιόδους της επόμενης διετίας (βλ. άρθρο 6, παρ. 5 και 6).

Η γλώσσα συγγραφής και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν ο τίτλος και η περίληψη τα οποία θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και στην Αγγλική. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου για αντικειμενικούς λόγους είναι αναγκαία η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, μπορεί να διατυπωθεί αίτημα στην ΕΔΕ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση θετικής απόφασης, απαιτείται ο τίτλος και η εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

 

V. Αξιολόγηση μαθημάτων

Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αξιολογούν τα μαθήματα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12, εδάφιο 2 του παρόντος κανονισμού.

 

VI. Υποχρεώσεις διδασκόντων

O υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΔΠMΣ έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 • καθορίζει σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διδακτικής ομάδας το περιεχόμενο του μαθήματος και το αναμορφώνει σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις
 • υποβάλλει κατά την έναρξη του εξαμήνου στη Γραμματεία του ΔΠMΣ αναλυτικό πρόγραμμα που καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος
 • καταθέτει στη γραμματεία του ΔΠΜΣ το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος
 • τηρεί το πρόγραμμα των παραδόσεων του μαθήματος
 • φροντίζει τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την πρακτική εφαρμογή. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται, όπου είναι δυνατόν, με παρουσίαση μελετών περιπτώσεων (case studies) και με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών, αναγνωρισμένων για την πείρα, τις ειδικές γνώσεις και το επιστημονικό τους κύρος
 • ανακοινώνει τον τρόπο επικοινωνίας των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος
 • εκδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε εύλογο χρόνο.
 • ανακοινώνει τον τελικό βαθμό

Ο τελικός βαθμός του ΔΠΜΣ προκύπτει ως εξής :

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος) + (βαθμού x πιστωτικές μονάδες μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) / (σύνολο Π.Μ. (ECTS)=90)

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)

Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)

Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες - Υποτροφίες

Άρθρο 9

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες – Υποτροφίες

 

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ διενεργούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν :

α) διαλέξεις και σεμινάρια γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα

β) εκδόσεις βιβλίων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, εκθέσεων, επιστημονικού περιοδικού κ.ά.

Σε όσους παρακολουθούν τα παραπάνω σεμινάρια του Προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διδακτικό Προσωπικό

Άρθρο 10

Διδακτικό Προσωπικό

 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Οι διδάσκοντες του ΔΠMΣ επιλέγονται με βάση τη συνάφεια του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν, σε συνδυασμό με την εμπειρία τους. Τη διδασκαλία μαθημάτων του ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:

Ι. Μέλη ΔEΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ, κατά προτεραιότητα και εφ’ όσον ικανοποιούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια.

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Διδάσκοντες των κατηγοριών αυτών συμμετέχουν στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μόνον ως συνεπιβλέποντες.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των συμμετεχόντων Τμημάτων.

IV.Ομότιμα και Αφυπηρετήσανταμέλη ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258)

Επιπλέον η ΕΔΕ με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ αποφασίζεται από την ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για κάθε Ειδίκευση ΣΕ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες (βλ. άρθρο 8, VII).

Οδηγός σπουδών

Άρθρο 11

Οδηγός σπουδών

 

Κάθε διετία δημοσιοποιείται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του ΔΠΜΣ «Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», των δύο Ειδικεύσεων :

1. «Προστασία, Συντήρηση και  Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων» και

2. « Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών»

ο οποίος περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παροχές, Υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βιβλιογραφία κ.λ.π.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, του αναγνωστηρίου και της γραμματείας.

Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ

Άρθρο 12

Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ

 

1. Το Δ.Π.Μ.Σ.. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της λειτουργίας του, αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, του Προγράμματος Σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 4485/2017.

Η αξιολόγηση του Προγράμματος θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών του ΑΠΘ. Το Πρόγραμμα θα υπόκειται σε αξιολόγηση ως προς τον τρόπο λειτουργίας του και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, την εκπλήρωση των στόχων του και την ανάδειξή του σε ένα πρωτοποριακό, ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η Αξιολόγηση διακρίνεται σε Εσωτερική και Εξωτερική.

2. Η εσωτερική αξιολόγηση εφαρμόζεται με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών και ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ. Επιπρόσθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν, με ευθύνη της Γραμματείας του Προγράμματος, ειδικά ανώνυμα ερωτηματολόγια ανά μάθημα, για την αξιολόγηση των μαθημάτων ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθμό συσχέτισής τους με τους στόχους του ΔΠΜΣ. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και παραδίδονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά την τελευταία ημέρα των μαθημάτων. Κατόπιν σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο, ο οποίος προωθείται στον υπεύθυνο συντονιστή σπουδών της κάθε Ειδίκευσης. Τα ερωτηματολόγια διαμορφώνει, επικαιροποιεί και εγκρίνει η ΣΕ, ενώ η μετά τη συμπλήρωση επεξεργασία τους γίνεται από τους συντονιστές των μαθημάτων και την ΣΕ.

3. Η Εξωτερική αξιολόγηση καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση ποιότητας θα γίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τα άρθρα 70 έως 72 του Ν. 4009, καθώς επίσης και από την αρμόδια Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Ν.4485/2017.

Έσοδα του ΔΠΜΣ - Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 13

Έσοδα του ΔΠΜΣ – Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης (άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)

 

Τα έσοδα του ΔΠΜΣ προέρχονται από:

α) από τέλη φοίτησης 1.800 ΕΥΡΩ

Αναλυτικά τα Τέλη φοίτησης μοιράζονται:

το πρώτο έτος 600 ΕΥΡΩ/φοιτητή (Τέλη φοίτησης 1ου Εξαμήνου) και

δεύτερο έτος 1.200 ΕΥΡΩ/φοιτητή (Τέλη φοίτησης 2ου και 3ου Εξαμήνου)

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτικού τομέα

γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα

ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ

και τυχόν πιστώσεις από

α) τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του Τμημάτων

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι διδάσκοντες των συνεργαζομένων Τμημάτων δεν αμείβονται για το διδακτικό τους έργο.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του ΔΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου θα δημοσιεύονται  ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣ και του ΔΜΠΣ, απολογισμός εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των τελών φοίτησης και των τυχόν εξόδων μετακίνησης ή αμοιβών επισκεπτών διδασκόντων.

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 14

Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Η διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ παρέχεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι χώροι διδασκαλίας βρίσκονται στο κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.,  το οποίο, μοναδικό στο Α.Π.Θ., έχει αναγερθεί με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αρχικά για την αποκλειστική χρήση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», μετά από μελέτη των μελών ΔΕΠ του Προγράμματος, Υπεύθυνη Προγράμματος την καθηγήτρια Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ.

Ο αναγκαίος για τη λειτουργία του Προγράμματος υλικοτεχνικός εξοπλισμός παρέχεται και υποστηρίζεται από το ΔΠΜΣ. Επίσης, η γραμματειακή υποστήριξη καλύπτεται από το ΔΠΜΣ.

Τελετουργικό Αποφοίτησης

Άρθρο 15

Τελετουργικό Αποφοίτησης (άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

 

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της της ΕΔΕ.

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Άρθρο 16

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)

 

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμεται από το ΔΠΜΣ είναι δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα Τμήματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΔΠΜΣ, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή του Διπλώματος, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β’)], το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

Λογοκλοπή

Άρθρο 17

Λογοκλοπή

 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΕΔΕ του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠ.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στην ΕΔΕ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 18

Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΔΠ.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο ΔΠΜΣ, ως ιδρυθέν πριν από τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και της Συγκλήτου του ΑΠΘ, με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αρμόδια για τη σχετική εισήγηση είναι η ΕΔΕ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΕΚ